خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه استرس سبک زندگی

پرسشنامه استرس سبک زندگی   هدف پرسشنامه : بررسی استرس سبک زندگی.   نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف بیان کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت4  گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  22   نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : این پرسشنامه، ترجمه ی …

ادامه مطلب »