خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه استخدام مدیران در صنعت توریسم

پرسشنامه استخدام مدیران در صنعت توریسم هدف : بررسی ویژگی های مؤثر بر استخدام و حفظ کارکنان مدیریتی و سرپرستی در صنعت توریسم . نحوه تکمیل : میزان اهمیت هر یک از موارد زیر را در استخدام و حفظ کارکنان مدیریتی و سرپرستی در صنعت توریسم مشخص کنید .  توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۴  گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به …

ادامه مطلب »