خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه استخدام مدیران در صنعت توریسم

پرسشنامه استخدام مدیران در صنعت توریسم   هدف : بررسی ویژگی های مؤثر بر استخدام و حفظ کارکنان مدیریتی و سرپرستی در صنعت توریسم .   نحوه تکمیل : میزان اهمیت هر یک از موارد زیر را در استخدام و حفظ کارکنان مدیریتی و سرپرستی در صنعت توریسم مشخص کنید .   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 4  گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج …

ادامه مطلب »