خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه ارزیابی میزان توجه سازمان به تسهیم دانش

پرسشنامه ارزیابی میزان توجه سازمان به تسهیم دانش   هدف پرسشنامه : ارزیابی میزان توجه سازمان به تسهیم دانش.   نحوه تکمیل: به هر یک از سؤالات مطرح شده در پرسشنامه با توجه یه طیف پاسخ دهید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه ارزیابی میزان توجه سازمان به تسهیم دانش به صورت ۵ طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه ارزیابی میزان …

ادامه مطلب »