خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه ارزیابی مراحل تولید

 پرسشنامه ارزیابی مراحل تولید هدف: بررسی مهوم چهار مرحله ای تولید از دیدگاه هایس و ویلرایت. نحوه تکمیل: میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه ارزیابی مراحل تولید دارای ۲۹ سوال است .   …

ادامه مطلب »