خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه ارزیابی عملکرد ممیزان

 پرسشنامه ارزیابی عملکرد ممیزان هدف : بررسی عملکرد ممیزان و تعهد آنها به استقلال عمل نحوه تکمیل : پرسشنامه زیر از سه بخش اصلی تشکیل شده است. نظر خود را درباره موارد مطرح شده در هر بخش با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه …

ادامه مطلب »