خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه ارزیابی برنامه کارآفرینی

پرسشنامه ارزیابی برنامه کارآفرینی   هدف: ارزیابی برنامه کارآفرینی سازمان.   نحوه تکمیل: پرسشنامه زیر از ۸ بخش اصلی تشکیل شده است. پس از مطالعه هر بخش، به سؤال مربوط به آن بخش با توجه به طیف پاسخ دهید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه ارزیابی برنامه کارآفرینی به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه ارزیابی …

ادامه مطلب »