خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه ارزیابی بازارهای بین المللی

پرسشنامه ارزیابی بازارهای بین المللی هدف پرسشنامه : ارزیابی بازارهای بین المللی برای تصمیم گیری درباره صادرات نحوه تکمیل : میزان اهمیت عوامل زیر در تصمیم گیری جهت صادرات به یک بازار خارجی را مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه ارزیابی بازارهای بین المللی دارای ۵۹ سوال است . نوع فایل …

ادامه مطلب »