خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه ارزیابی استقلال تیم

 پرسشنامه ارزیابی استقلال تیم   هدف پرسشنامه : هدف از این پرسشنامه، به کاربردن چارچوب استقلال گلوسن(Gulowsen) برای تیم می‌باشد. از طریق این پرسشنامه، حوزه‌های یک کارگروهی که برای افزایش استقلال سودمند هستند، می‌توان مشخص کرد.   نحوه تکمیل : ابعاد/ حوزه‌های استقلال تیم از دیدگاه گلوسن در جدول زیر آورده شده است. یک تیم را انتخاب کنید و هر 9 بعد آن را رتبه کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به …

ادامه مطلب »