خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه ارزیابی اثربخشی تیم

 پرسشنامه ارزیابی اثربخشی تیم   هدف پرسشنامه : ارزیابی اثربخشی تیم.   نحوه تکمیل : با توجه به طیف، میزان موافقت خود را درباره هر گزینه بیان کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و  نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  44  نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : این پرسشنامه، ترجمه ی یک پرسشنامه …

ادامه مطلب »