خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه ارزیابی اثربخشی برنامه‌های آموزش

پرسشنامه ارزیابی اثربخشی برنامه‌های آموزش   هدف: ارزیابی اثربخشی برنامه آموزشی.   نحوه تکمیل: میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه ارزیابی اثربخشی برنامه‌های آموزش به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه ارزیابی اثربخشی برنامه‌های آموزش دارای  ۱۶ سوال و  نوع …

ادامه مطلب »