خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه ارزش درک شده توسط مشتری

 پرسشنامه ارزش درک شده توسط مشتری هدف پرسشنامه : بررسی میزان ارزش درک شده توسط مشتری نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.  پرسشنامه ارزش درک شده توسط مشتری دارای ۱۵ سوال است. نوع فایل …

ادامه مطلب »