خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه ادراک مشتریان از کیفیت خدمات بانکداری

پرسشنامه ادراک مشتریان از کیفیت خدمات بانکداری   هدف پرسشنامه : بررسی ادراک مشتریان از کیفیت خدمات بانکداری   نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه ادراک مشتریان از کیفیت خدمات بانکداری …

ادامه مطلب »