خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه ادراک شخصیت

 پرسشنامه ادراک شخصیت   هدف پرسشنامه : بررسی و ارزیابی شخصیت بر مبنای ادراک از ویژگی های مربوط به چهره می‌باشد. هدف دیگر، توجه به اعتبار این نوع ارزیابی است.   نحوه تکمیل : توصیفات زیر از دو گروه مختلف افراد را مطالعه کنید. هنگام مطالعه این توصیفات، تصور کنید هر فردی شبیه به چیست؟ آنگاه، ویژگی های رخساری آنها را در ویژگی های زیر رتبه بندی کنید. برای ویژگی هائی که …

ادامه مطلب »