خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه اخلاق کاری کارکنان هتل

پرسشنامه اخلاق کاری کارکنان هتل هدف : هدف از این پرسشنامه اخلاق کاری کارکنان هتل می باشد . نحوه تکمیل : پس از مطالعه هرجمله ، میزان موافقت خود را با توجه به طیف مشخص کنید . توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه اخلاق کاری کارکنان هتل دارای ۲۷ …

ادامه مطلب »