خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه اجرای تکنولوژی پیشرفته تولید

پرسشنامه اجرای تکنولوژی پیشرفته تولید هدف : هدف از این پرسشنامه، بررسی میزان سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم در تکنولوژی پیشرفته تولید و همچنین بررسی میزان سرمایه‌گذاری در موضوعات اداری مربوط به تکنولوژی پیشرفته تولید در سازمان می‌باشد. نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۳ و ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه …

ادامه مطلب »