خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه اجرای تکنولوژی پیشرفته تولید

پرسشنامه اجرای تکنولوژی پیشرفته تولید   هدف : هدف از این پرسشنامه، بررسی میزان سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم در تکنولوژی پیشرفته تولید و همچنین بررسی میزان سرمایه‌گذاری در موضوعات اداری مربوط به تکنولوژی پیشرفته تولید در سازمان می‌باشد.   نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 3 و 5 گزینه ای طراحی شده …

ادامه مطلب »