خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه اثربخشی معلم

پرسشنامه اثربخشی معلم   هدف: ارزیابی میزان اثربخشی معلم.   نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه اثربخشی معلم به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه اثربخشی معلم دارای  ۲۱ سوال و نوع فایل : Word 2007 می باشد.   روایی …

ادامه مطلب »