خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه اثربخشی فعالیت های بازاریابی (۲)

پرسشنامه اثربخشی فعالیت های بازاریابی  هدف پرسشنامه  : ارزیابی اثربخشی فعالیت های بازاریابی نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه اثربخشی فعالیت های بازاریابی (۲) دارای ۱۵ سوال است. این پرسشنامه در فایل جدا …

ادامه مطلب »