خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه ابعاد پیچیدگی

پرسشنامه ابعاد پیچیدگی هدف : بررسی ابعاد مختلف پیچیدگی نحوه تکمیل : میزان وجود هر یک از موارد زیر را با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه ابعاد پیچیدگی دارای ۱۰ سوال است .   نوع فایل : Word 2007 میباشد. امتیازدهی و تفسیر …

ادامه مطلب »