خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه ابعاد سازمانی توانمندکننده یادگیری فردی

پرسشنامه ابعاد سازمانی توانمندکننده یادگیری فردی   هدف پرسشنامه : بررسی ابعاد سازمانی توانمندکننده یادگیری فردی.   نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات زیر با توجه به طیف بیان کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  27 نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی …

ادامه مطلب »