خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه ابعاد ساختار سازمانی

پرسشنامه ابعاد ساختار سازمانی   هدف پرسشنامه : بررسی دو بعد تمرکز و رسمیت در سازمان.   نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات زیر با توجه به طیف بیان کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات: 23 نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : …

ادامه مطلب »