خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه ابزارهای بهبود/ یادگیری

 پرسشنامه ابزارهای بهبود/ یادگیری   هدف پرسشنامه : بررسی میزان اهمیت ابزارهای بهبود یادگیری.   نحوه تکمیل : میزان اهمیت هر یک از موارد را مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  17 نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : این پرسشنامه، ترجمه ی یک پرسشنامه استاندارد خارجی است …

ادامه مطلب »