خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه آمادگی سازمانی برای تغییر با رویکرد منابع انسانی

 پرسشنامه آمادگی سازمانی برای تغییر با رویکرد منابع انسانی     هدف پرسشنامه :  بررسی وضعیت موجود آمادگی سازمانی برای تغییر با رویکرد منابع انسانی.   نحوه تکمیل : گزینه ای که به بهترین شکل نظر شما را نشان می‌دهد، بر روی طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   …

ادامه مطلب »