خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه آمادگی تغییر

پرسشنامه آمادگی تغییر   هدف پرسشنامه : بررسی ابعاد مختلف اثرگذار بر آمادگی سازمان برای ایجاد تغییر.   نحوه تکمیل : نظر خود را درباره هر یک از ابعاد اثرگذار بر ایجاد موفقیت آمیز تغییر با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه آمادگی تغییر به صورت ۲ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه آمادگی تغییر دارای  ۲۰ …

ادامه مطلب »