خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه آزمون فناوری

پرسشنامه آزمون فناوری   هدف: ارزیابی کلیشه های معروف تأثیر فناوری.   نحوه تکمیل: میزان موافقت یا مخالفت خود را درباره جملات زیر که مربوط به فناوری و کار هستند، با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه آزمون فناوری به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه آزمون فناوری دارای ۱۰ سوال و  نوع فایل …

ادامه مطلب »