خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه هوش عاطفی 2

پرسشنامه هوش عاطفی 2   هدف پرسشنامه : بررسی ابعاد مختلف هوش عاطفی.   نحوه تکمیل :میزان موافقت خود را با هر یک از موارد با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیازبندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح گردیده است.   تعداد سوالات:  20 نوع فایل : Word 2007 روایی و پایایی : این پرسشنامه، ترجمه ی یک پرسشنامه …

ادامه مطلب »

پرسشنامه نگرش‌ها نسبت به زمان

پرسشنامه نگرش‌ها نسبت به زمان   هدف پرسشنامه : بررسی نگرش افراد نسبت به زمان.   نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، میزان موافقت خود را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیازبندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح گردیده است.   تعداد سوالات:  26   نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : …

ادامه مطلب »

پرسشنامه حرفه‌ای

پرسشنامه حرفه‌ای   هدف پرسشنامه : بررسی توانایی افراد برای فراگیری حرفه های مختلف.   نحوه تکمیل : برای هر یک از موارد زیر مشخص کنید که چقدر مطمئن هستید که از توانائی لازم برای یادگیری جهت انجام موفقیت‌آمیز حرفه برخوردار هستید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیازبندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح گردیده است.   تعداد سوالات:  31   نوع …

ادامه مطلب »

پرسشنامه کیفیت زندگی کاری 2

پرسشنامه کیفیت زندگی کاری 2   هدف پرسشنامه : بررسی سطح کیفیت زندگی کاری کارکنان.   نحوه تکمیل : نظر خود را درباره هر یک از موارد مطرح شده در این پرسشنامه با توجه به طیف بیان کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 4 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  69   نوع فایل : Word 2007   …

ادامه مطلب »