خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه بررسی رویکردهای مذاکره

پرسشنامه بررسی رویکردهای مذاکره   هدف پرسشنامه : بررسی رویکردهای مذاکره.   نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، استراتژی مذاکره خود را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و  نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه بررسی رویکردهای مذاکره دارای  ۲۲ سوال و نوع فایل : Word 2007 می باشد.   روایی …

ادامه مطلب »

پرسشنامه مدیر قرن بیست و یکم

پرسشنامه مدیر قرن بیست و یکم هدف پرسشنامه : بررسی ویژگی‌های مدیر قرن بیست و یکم.   نحوه تکمیل : با توجه به طیف زیر، ویژگی‌های بیان شده در خصوص مدیران قرن بیست و یکم را کامل کنید.   قوی (۱): من مطمئنم این گونه هستم. خوب (۲): من هنوز برای رشد جا دارم. ضعیف (۳): من واقعاً نیاز دارم در این زمینه کار کنم. مطمئن نیستم (۴): من نمی دانم.   …

ادامه مطلب »

دانلود پرسشنامه مدیریت

دانلود پرسشنامه مدیریت پژوهشگران و دانشجویان عزیز می توانند فهرست جامع پرسشنامه ها مدیریت را از سایت ایران پرسش با مناسب ترین قیمت خریداری نمایند. نام پرسشنامه را در قسمت پرسشنامه را جستجو کن وارد کنید و بعد از جستجو لینک دانلود پرسشنامه مورد نظر را کلیک و می توانید بعد از پرداخت فایل پرسشنامه را دانلود کنید. پرسشنامه روانشناسی سازمانی  پرسشنامه مبانی سازمان و مدیریت پرسشنامه مدیریت استراتژیک و کارآفرینی  پرسشنامه مدیریت امور …

ادامه مطلب »

پرسشنامه نقاط قوت سازمانی

پرسشنامه نقاط قوت سازمانی هدف: ارزیابی نقاط قوت سازمانی. نحوه تکمیل: میزان موافقت خود با هر یک از موارد پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید.  توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۳ گزینه ای طراحی شده است. نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه نقاط قوت سازمانی دارای ۱۵ سوال است. نوع فایل : Word 2007 میباشد. برای پرسشنامه های دیگر مدیریت …

ادامه مطلب »

پرسشنامه ممیزی محیطی

پرسشنامه سنجش عملکرد شرکت‌های مشاوره‌ای مدیریت پروژه

 پرسشنامه ممیزی محیطی   هدف: بررسی نگرش افراد در مورد ممیزی محیطی در صنایع تولیدی و خدماتی. نحوه تکمیل: میزان موافقت خود را با هر یک از موارد پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه ممیزی محیطی دارای  ۱۳ سوال و نوع فایل این …

ادامه مطلب »

پرسشنامه عدم اطمینان محیطی درک شده

پرسشنامه سنجش عملکرد شرکت‌های مشاوره‌ای مدیریت پروژه

 پرسشنامه عدم اطمینان محیطی درک شده هدف: بررسی عدم اطمینان محیطی درک شده. نحوه تکمیل: قابلیت پیش بینی هر یک از موارد زیر را با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات پرسشنامه عدم اطمینان محیطی درک شده به صورت چهار گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه عدم اطمینان محیطی درک شده دارای  بیست و هشت سوال و نوع …

ادامه مطلب »

پرسشنامه مهارت‌های تفکر استراتژیک در رهبری

پرسشنامه سنجش عملکرد شرکت‌های مشاوره‌ای مدیریت پروژه

 پرسشنامه مهارت‌های تفکر استراتژیک در رهبری هدف: ارزیابی جامع مهارت‌های تفکر استراتژیک در رهبری. نحوه تکمیل: برای هر کدام از رفتارهای بیان شده در پرسشنامه مهارت‌های تفکر استراتژیک در رهبری، از مقیاس زیر برای ارزیابی حوزه‌هایی که نیاز به بهبود دارند، استفاده کنید. توضیحات : سوالاتپرسشنامه مهارت‌های تفکر استراتژیک در رهبری به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده …

ادامه مطلب »

پرسشنامه ارزش‌های کاری در سازمان

پرسشنامه ارزش‌های کاری در سازمان هدف: بررسی نگرش کارکنان درباره ارزش‌های کاری در سازمان. نحوه تکمیل: نظر خود را درباره هر یک از ارزش‌های کاری با توجه به طیف مشخص کنید.  سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه ارزش‌های کاری در سازمان دارای ۳۷ سوال و نوع فایل : Word 2007 میباشد.   …

ادامه مطلب »

پرسشنامه اهمیت کیفیت در سازمان

 پرسشنامه اهمیت کیفیت در سازمان هدف پرسشنامه اهمیت کیفیت در سازمان: بررسی میزان اهمیت کیفیت در سازمان. نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، گزینه ای که به بهترین شکل نظر شما را توصیف می‌کند انتخاب کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه  به صورت ۵ سوالی  طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج این پرسشنامه به صورت کامل تشریح شده است. تعداد سوالات پرسشنامه اهمیت کیفیت در سازمان  …

ادامه مطلب »

پرسشنامه دلایل کسب گواهینامه سیستم های مدیریت کیفیت

 پرسشنامه دلایل کسب گواهینامه سیستم های مدیریت کیفیت هدف پرسشنامه: بررسی دلایل کسب گواهینامه سیستم های مدیریت کیفیت. نحوه تکمیل: میزان اهمیت هر یک از موارد زیر را در کسب گواهینامه سیستم های مدیریت کیفیت توسط سازمان مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵  طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه دلایل کسب گواهینامه سیستم های مدیریت کیفیت …

ادامه مطلب »

پرسشنامه گواهی‌نامه سیستم‌های مدیریت کیفیت

 پرسشنامه گواهی‌نامه سیستم‌های مدیریت کیفیت پرسشنامه گواهی‌نامه سیستم‌های مدیریت کیفیت به بررسی نگرش‌ها در زمینه گواهی‌نامه سیستم‌های مدیریت کیفیت. نحوه تکمیل: میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵  طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه گواهی‌نامه سیستم‌های مدیریت کیفیت دارای ۵ سوال است و …

ادامه مطلب »

پرسشنامه تأثیرات مدیریت کیفیت جامع

 پرسشنامه تأثیرات مدیریت کیفیت جامع   هدف پرسشنامه: بررسی پیامدهای اجرای برنامه مدیریت کیفیت جامع در سازمان. نحوه تکمیل: با توجه به طیف، نظر خود را درباره پیامدهای اجرای برنامه مدیریت کیفیت جامع در سازمان مشخص کنید. سوالات این پرسشنامه به صورت ۵  سوال ۳ گزینه ای و ۹ سوال ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. امتیاز …

ادامه مطلب »

پرسشنامه مدیریت استراتژیک کیفیت (۱)

پرسشنامه مدیریت استراتژیک کیفیت هدف پرسشنامه مدیریت استراتژیک کیفیت (۱) : بررسی میزان توجه سازمان به مدیریت استراتژیک کیفیت. نحوه تکمیل: میزان موافت خود را با هر یک از موارد پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه مدیریت استراتژیک کیفیت دارای  ۱۷ سوال و نوع …

ادامه مطلب »

پرسشنامه نگرش مدیران درباره تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر شغلشان

پرسشنامه نگرش مدیران درباره تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر شغلشان هدف پرسشنامه: بررسی نگرش مدیران درباره تاثیر برنامه‌های مدیریت کیفیت جامع بر شغلشان. نحوه تکمیل پرسشنامه نگرش مدیران درباره تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر شغلشان : درباره مشاغل مدیران در سازمان فکر کنید. برنامه مدیریت کیفیت جامع بر ابعاد مشاغل مدیران که در زیر بیان شده، چه تاثیری می گذارد؟ طیف ۰    ۱    ۲    ۳    ۴ توضیحات : سوالات پرسشنامه نگرش مدیران …

ادامه مطلب »

پرسشنامه موفقیت مدیر کیفیت در سازمان

 پرسشنامه موفقیت مدیر کیفیت در سازمان هدف پرسشنامه: بررسی میزان موفقیت مدیر کیفیت در سازمان. نحوه تکمیل: در این پرسشنامه، ابعاد مختلف موثر بر موفقیت مدیر کیفیت ارائه شده است. میزانی که مدیر کیفیت در سازمان شما دارای ویژگی های زیر است را با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح …

ادامه مطلب »

پرسشنامه اقدامات انجام شده در زمینه کیفیت

 پرسشنامه اقدامات انجام شده در زمینه کیفیت هدف پرسشنامه: بررسی اقدامات انجام شده در زمینه کیفیت. نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، گزینه ای که به بهترین شکل نظر شما را توصیف می‌کند انتخاب کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه اقدامات انجام شده در زمینه کیفیت دارای ۱۲سوال …

ادامه مطلب »

پرسشنامه ارزش دانش مشتریان و کارمندان در کیفیت کالا

پرسشنامه ارزش دانش مشتریان و کارمندان در کیفیت کالا   هدف : بررسی ارزش دانش مشتریان و کارمندان در کیفیت کالا. نحوه تکمیل: میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه ارزش دانش مشتریان و کارمندان …

ادامه مطلب »

پرسشنامه عوامل موفقیت مدیریت کیفیت جامع

پرسشنامه عوامل موفقیت مدیریت کیفیت جامع هدف: بررسی میزان توجه سازمان به عوامل موفقیت مدیریت کیفیت جامع. نحوه تکمیل: میزان موافقت خود را با هر یک از جملات زیر با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه عوامل موفقیت مدیریت کیفیت جامع دارای ۳۶ سوال ونوع …

ادامه مطلب »

پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع

پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع   هدف پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع : بررسی میزان توجه سازمان به مدیریت کیفیت جامع. نحوه تکمیل: با توجه به طیف مشخص کنید که آیا اقدامات مرتبط با مدیریت کیفیت جامع در سازمان شما انجام می‌شود. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۳ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع دارای …

ادامه مطلب »