خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه بررسی رویکردهای مذاکره

پرسشنامه بررسی رویکردهای مذاکره   هدف پرسشنامه : بررسی رویکردهای مذاکره.   نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، استراتژی مذاکره خود را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و  نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه بررسی رویکردهای مذاکره دارای  ۲۲ سوال و نوع فایل : Word 2007 می باشد.   روایی …

ادامه مطلب »

پرسشنامه مدیر قرن بیست و یکم

پرسشنامه مدیر قرن بیست و یکم هدف پرسشنامه : بررسی ویژگی‌های مدیر قرن بیست و یکم.   نحوه تکمیل : با توجه به طیف زیر، ویژگی‌های بیان شده در خصوص مدیران قرن بیست و یکم را کامل کنید.   قوی (۱): من مطمئنم این گونه هستم. خوب (۲): من هنوز برای رشد جا دارم. ضعیف (۳): من واقعاً نیاز دارم در این زمینه کار کنم. مطمئن نیستم (۴): من نمی دانم.   …

ادامه مطلب »

دانلود پرسشنامه مدیریت

دانلود پرسشنامه مدیریت پژوهشگران و دانشجویان عزیز می توانند فهرست جامع پرسشنامه ها مدیریت را از سایت ایران پرسش با مناسب ترین قیمت خریداری نمایند. نام پرسشنامه را در قسمت پرسشنامه را جستجو کن وارد کنید و بعد از جستجو لینک دانلود پرسشنامه مورد نظر را کلیک و می توانید بعد از پرداخت فایل پرسشنامه را دانلود کنید. پرسشنامه روانشناسی سازمانی  پرسشنامه مبانی سازمان و مدیریت پرسشنامه مدیریت استراتژیک و کارآفرینی  پرسشنامه مدیریت امور …

ادامه مطلب »

پرسشنامه نقاط قوت سازمانی

پرسشنامه نقاط قوت سازمانی   هدف: ارزیابی نقاط قوت سازمانی.   نحوه تکمیل: میزان موافقت خود با هر یک از موارد پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید.    توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۳ گزینه ای طراحی شده. نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات پرسشنامه ارزیابی نقاط قوت سازمانی :  ۱۵ نوع فایل : Word 2007.   روایی و …

ادامه مطلب »

پرسشنامه ممیزی محیطی

پرسشنامه سنجش عملکرد شرکت‌های مشاوره‌ای مدیریت پروژه

 پرسشنامه ممیزی محیطی   هدف: بررسی نگرش افراد در مورد ممیزی محیطی در صنایع تولیدی و خدماتی. نحوه تکمیل: میزان موافقت خود را با هر یک از موارد پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه ممیزی محیطی دارای  ۱۳ سوال و نوع فایل این …

ادامه مطلب »

پرسشنامه عدم اطمینان محیطی درک شده

پرسشنامه سنجش عملکرد شرکت‌های مشاوره‌ای مدیریت پروژه

 پرسشنامه عدم اطمینان محیطی درک شده هدف: بررسی عدم اطمینان محیطی درک شده. نحوه تکمیل: قابلیت پیش بینی هر یک از موارد زیر را با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات پرسشنامه عدم اطمینان محیطی درک شده به صورت چهار گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه عدم اطمینان محیطی درک شده دارای  بیست و هشت سوال و نوع …

ادامه مطلب »

پرسشنامه مهارت‌های تفکر استراتژیک در رهبری

پرسشنامه سنجش عملکرد شرکت‌های مشاوره‌ای مدیریت پروژه

 پرسشنامه مهارت‌های تفکر استراتژیک در رهبری هدف: ارزیابی جامع مهارت‌های تفکر استراتژیک در رهبری. نحوه تکمیل: برای هر کدام از رفتارهای بیان شده در پرسشنامه مهارت‌های تفکر استراتژیک در رهبری، از مقیاس زیر برای ارزیابی حوزه‌هایی که نیاز به بهبود دارند، استفاده کنید. توضیحات : سوالاتپرسشنامه مهارت‌های تفکر استراتژیک در رهبری به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده …

ادامه مطلب »

پرسشنامه ارزش‌های کاری در سازمان

پرسشنامه سنجش عملکرد شرکت‌های مشاوره‌ای مدیریت پروژه

پرسشنامه ارزش‌های کاری در سازمان هدف: بررسی نگرش کارکنان درباره ارزش‌های کاری در سازمان. نحوه تکمیل: نظر خود را درباره هر یک از ارزش‌های کاری با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه ارزش‌های کاری در سازمان دارای ۳۷ سوال و نوع فایل : Word 2007 …

ادامه مطلب »

پرسشنامه اجرای اقدامات در زمینه کیفیت

 پرسشنامه اجرای اقدامات در زمینه کیفیت   هدف پرسشنامه: بررسی میزان (سطح) اجرای اقدامات در زمینه کیفیت.   نحوه تکمیل: لطفاً سطح اجرای هر یک از اقدامات زیر را در زمینه کیفیت مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5  طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  21 نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی …

ادامه مطلب »

پرسشنامه اهمیت کیفیت در سازمان

 پرسشنامه اهمیت کیفیت در سازمان   هدف پرسشنامه: بررسی میزان اهمیت کیفیت در سازمان.   نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، گزینه ای که به بهترین شکل نظر شما را توصیف می‌کند انتخاب کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5  طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  37 نوع فایل : Word 2007   روایی و …

ادامه مطلب »

پرسشنامه عوامل موثر در موفقیت بکارگیری مدیریت کیفیت جامع

 پرسشنامه عوامل موثر در موفقیت بکارگیری مدیریت کیفیت جامع   هدف پرسشنامه: بررسی عوامل موثر در موفقیت بکارگیری مدیریت کیفیت جامع.   نحوه تکمیل: میزان اهمیت هر یک از عوامل زیر را در اجرای موفقیت آمیز برنامه مدیریت کیفیت جامع مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5  طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  14 نوع …

ادامه مطلب »

پرسشنامه دلایل کسب گواهینامه سیستم های مدیریت کیفیت

 پرسشنامه دلایل کسب گواهینامه سیستم های مدیریت کیفیت   هدف پرسشنامه: بررسی دلایل کسب گواهینامه سیستم های مدیریت کیفیت.   نحوه تکمیل: میزان اهمیت هر یک از موارد زیر را در کسب گواهینامه سیستم های مدیریت کیفیت توسط سازمان مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5  طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  7 نوع فایل …

ادامه مطلب »

پرسشنامه گواهی‌نامه سیستم‌های مدیریت کیفیت

 پرسشنامه گواهی‌نامه سیستم‌های مدیریت کیفیت   هدف پرسشنامه: بررسی نگرش‌ها در زمینه گواهی‌نامه سیستم‌های مدیریت کیفیت.   نحوه تکمیل: میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5  طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  5 نوع فایل : Word 2007   روایی و …

ادامه مطلب »

پرسشنامه توسعه منابع انسانی در مدیریت کیفیت

 پرسشنامه توسعه منابع انسانی در مدیریت کیفیت   هدف پرسشنامه: بررسی میزان توجه به بعد توسعه منابع انسانی در مدیریت کیفیت.   نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر یک از موارد پرسشنامه، با توجه به طیف مشخص کنید که هر مورد به چه میزان در سازمان شما انجام می‌شود.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5  طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل …

ادامه مطلب »

پرسشنامه تأثیرات مدیریت کیفیت جامع

 پرسشنامه تأثیرات مدیریت کیفیت جامع   هدف پرسشنامه: بررسی پیامدهای اجرای برنامه مدیریت کیفیت جامع در سازمان.   نحوه تکمیل: با توجه به طیف، نظر خود را درباره پیامدهای اجرای برنامه مدیریت کیفیت جامع در سازمان مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5  سوال 3 گزینه ای و 9 سوال 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح …

ادامه مطلب »

پرسشنامه ابعاد مدیریت کیفیت جامع

 پرسشنامه ابعاد مدیریت کیفیت جامع   هدف پرسشنامه: بررسی میزان توجه سازمان به ابعاد مختلف کیفیت.   نحوه تکمیل: میزانی که هر یک از موارد زیر در سازمان شما وجود دارد را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  17 نوع فایل : …

ادامه مطلب »

پرسشنامه مدیریت و کنترل کیفیت

 پرسشنامه مدیریت و کنترل کیفیت   هدف پرسشنامه: بررسی نگرش ها در زمینه کیفیت.   نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، گزینه ای که به بهترین شکل نظر شما را توصیف می‌کند مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  10 نوع فایل : Word 2007   …

ادامه مطلب »

پرسشنامه مدیریت استراتژیک کیفیت (1)

پرسشنامه مدیریت استراتژیک کیفیت هدف پرسشنامه : بررسی میزان توجه سازمان به مدیریت استراتژیک کیفیت.   نحوه تکمیل: میزان موافت خود را با هر یک از موارد پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  17 نوع فایل : Word 2007   روایی …

ادامه مطلب »

پرسشنامه موانع اجرای مدیریت کیفیت جامع

 پرسشنامه موانع اجرای مدیریت کیفیت جامع   هدف پرسشنامه: شناسایی موانع بالقوه در اجرای مدیریت کیفیت جامع.   نحوه تکمیل: میزان تاثیر هر یک از موارد زیر را در ممانعت از اجرای مدیریت کیفیت جامع مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  17 نوع فایل : Word …

ادامه مطلب »

پرسشنامه نگرش مدیران درباره تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر شغلشان

پرسشنامه نگرش مدیران درباره تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر شغلشان   هدف پرسشنامه: بررسی نگرش مدیران درباره تاثیر برنامه‌های مدیریت کیفیت جامع بر شغلشان.   نحوه تکمیل: درباره مشاغل مدیران در سازمان فکر کنید. برنامه مدیریت کیفیت جامع بر ابعاد مشاغل مدیران که در زیر بیان شده، چه تاثیری می گذارد؟ طیف 0    1    2    3    4   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و …

ادامه مطلب »