خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه نقاط قوت سازمانی

پرسشنامه نقاط قوت سازمانی   هدف: ارزیابی نقاط قوت سازمانی.   نحوه تکمیل: میزان موافقت خود با هر یک از موارد پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید.    توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۳ گزینه ای طراحی شده. نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات پرسشنامه ارزیابی نقاط قوت سازمانی :  ۱۵ نوع فایل : Word 2007.   روایی و …

ادامه مطلب »