خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه هوش عاطفی

پرسشنامه هوش عاطفی هدف پرسشنامه : این پرسشنامه به بررسی ابعاد پنج گانه هوش عاطفی می پردازد.   نحوه تکمیل : با توجه به طیف زیر، نظر خود را درباره هر یک از موارد زیر بیان کنید. 1= کاملاً مخالفم        2= مخالفم        3= نه موافقم، نه مخالفم 4= موافقم        5= کاملاً موافقم توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیازبندی …

ادامه مطلب »