خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه ارزیابی اثربخشی عملکرد گروه

پرسشنامه ارزیابی اثربخشی عملکرد گروه   هدف پرسشنامه :بررسی اثربخشی عملکرد گروه.   نحوه تکمیل : با توجه به طیف زیر، نظر خود را درباره هر بخش از پرسشنامه زیر بیان کنید. 1= کاملاً موافقم        2= موافقم        3= نه موافقم نه مخالفم 4= مخالفم         5= کاملاً مخالفم   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و  نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت …

ادامه مطلب »