خانه / آرشیو

آرشیو

اثرات آب و هوا بر قارچ هاتولیدکننده آفلاتوکسین و آلودگی آفلاتوکسین

پرسشنامه سنجش عملکرد شرکت‌های مشاوره‌ای مدیریت پروژه

اثرات آب و هوا بر قارچ هاتولیدکننده آفلاتوکسین و آلودگی آفلاتوکسین عنوان اصلی مقاله :                                  Influences of climate on aflatoxin producing fungi and aflatoxin contamination نام مجله : (International Journal of Food Microbiology 119 (2007  تعداد صفحات انگلیسی مقاله اثرات آب و هوا بر قارچ هاتولیدکننده آفلاتوکسین و آلودگی آفلاتوکسین هفت صفحه  و تعداد صفحات فارسی آن …

ادامه مطلب »