خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه انحرافات اخلاقی

 پرسشنامه انحرافات اخلاقی هدف پرسشنامه : بررسی میزان انحرافات اخلاقی. نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات زیر با توجه به طیف بیان کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.  پرسشنامه انحرافات اخلاقی دارای  ۳۳ سوال و نوع فایل : Word 2007 می باشد.   روایی و پایایی پرسشنامه انحرافات اخلاقی: این …

ادامه مطلب »