خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه عوامل موثر بر کاهش ترک خدمت

پرسشنامه عوامل موثر بر کاهش ترک خدمت هدف پرسشنامه  : بررسی عوامل موثر بر کاهش ترک سازمان توسط کارکنان. نحوه تکمیل : با توجه به طیف، گزینه ای که به بهترین شکل نظر شما را توصیف می‌کند، انتخاب کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه عوامل موثر بر کاهش ترک خدمت …

ادامه مطلب »

پرسشنامه بازخور ۳۶۰ درجه

 پرسشنامه بازخور ۳۶۰ درجه هدف پرسشنامه : بررسی نگرش های کارکنان در مورد بازخور ۳۶۰ درجه. نحوه تکمیل :پس از مطالعه هر جمله، با توجه به طیف، گزینه ای که به بهترین شکل نظر شما را نشان می‌دهد، علامت بزنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۳ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.  پرسشنامه بازخور ۳۶۰ درجه دارای ۱۰ سوال …

ادامه مطلب »