خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه گرایش بازار

پرسشنامه گرایش بازار هدف پرسشنامه  : بررسی عوامل تعیین کننده گرایش بازار نحوه تکمیل : موافقت خود را با هر یک از جملات زیر با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه گرایش بازار دارای ۳۷ سوال است. نوع فایل : Word 2007 میباشد. امتیازدهی پرسشنامه گرایش بازار …

ادامه مطلب »