خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه یکپارچگی سازمانی تولید

پرسشنامه یکپارچگی سازمانی تولید هدف : بررسی میزان توجه به واحد تولید نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه یکپارچگی سازمانی تولید  دارای ۴ سوال است.  نوع فایل : Word 2007 میباشد. روایی و پایایی : این …

ادامه مطلب »