خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه گرایش سازمان به مشتری محوری

 پرسشنامه گرایش سازمان به مشتری محوری هدف پرسشنامه گرایش سازمان به مشتری محوری: بررسی میزان تمایل سازمان به مشتری محوری نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. امتیازدهی و تفسیر نتایج: برای هر گزینه کاملاً موافقم ۵، موافقم …

ادامه مطلب »