خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه گرایش به بازار

پرسشنامه گرایش به بازار هدف پرسشنامه  : بررسی گرایش به بازار نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه گرایش به بازار دارای ۳۶ سوال است. نوع فایل : Word 2007 میباشد. امتیازدهی پرسشنامه گرایش به …

ادامه مطلب »