خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه گرانباری اطلاعات

پرسشنامه گرانباری اطلاعات   هدف: این پرسشنامه بررسی می‌کند که آیا افراد دچار گرانباری اطلاعات هستند یا خیر.   نحوه تکمیل: برای هر یک از جملات زیر، علامت √در کنار ستونی که به بهترین شکل موقعیت موجود شما را توصیف می‌کند، بزنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۲ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه گرانباری …

ادامه مطلب »