خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه کیفیت زندگی کاری

 پرسشنامه کیفیت زندگی کاری هدف پرسشنامه : بررسی کیفیت زندگی کاری در سازمان. نحوه تکمیل : نظر خود را در مورد هر یک از جملات زیر با توجه به طیف بیان کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه کیفیت زندگی کاری دارای ۸۴  سوال و نوع فایل : Word 2007 میباشد. روایی …

ادامه مطلب »