خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه کیفیت در آموزش عالی

پرسشنامه کیفیت در آموزش عالی   هدف: بررسی کیفیت در آموزش عالی.   نحوه تکمیل پرسشنامه کیفیت در آموزش عالی: پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه کیفیت در آموزش عالی به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه کیفیت در آموزش عالی دارای ۳۰ سوال و نوع فایل …

ادامه مطلب »