خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه کیفیت خدمات در بیمارستان

پرسشنامه کیفیت خدمات در بیمارستان هدف : ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده به بیمارستان . نحوه تکمیل : پس از انجام شدن هر یک از موارد زیر با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه کیفیت خدمات در بیمارستان دارای ۴۹ سوال است. نوع فایل : …

ادامه مطلب »