خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه کیفیت خدمات درمانی

پرسشنامه کیفیت خدمات درمانی هدف : بررسی رضایت بیمار از کیفیت خدمات درمانی . نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله ، میزان رضایت خود را با توجه به طیف مشخص کنید . توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه کیفیت خدمات درمانی دارای ۱۵ سوال است. نوع فایل : …

ادامه مطلب »