خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه کانون کنترل معلم

پرسشنامه کانون کنترل معلم    هدف: بررسی کانون کنترل معلم.   نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، یکی از دو گزینه که به بهترین شکل نظر شما را توصیف می‌کند انتخاب کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۲ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه کانون کنترل معلم  دارای  ۲۵ سوال و نوع فایل : …

ادامه مطلب »