خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه چک لیست خریدهای نرم افزاری (نرم افزارهای کامپیوتری)

پرسشنامه چک لیست خریدهای نرم افزاری (نرم افزارهای کامپیوتری)   هدف: تعیین مناسب بودن بسته نرم افزاری برای سازمان.   نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، گزینه ای که به بهترین شکل نظر شما را نشان می‌دهد، انتخاب کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۳ طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه چک لیست خریدهای نرم …

ادامه مطلب »