خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه پاسخگویی محلی – جهانی

پرسشنامه پاسخگویی محلی – جهانی هدف پرسشنامه  :این پرسشنامه، بررسی می‌کند که آیا سازمان در حوزه های بازاریابی و فروش، تحقیق و توسعه و عملیات، به صورت محلی عمل می‌کند یا جهانی. نحوه تکمیل: با توجه به طیف پنج گزینه ای، نظر خود را درباره هر یک از موارد پرسشنامه مشخص کنید. ۱    ۲    ۳    ۴    ۵ توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و …

ادامه مطلب »