خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه نگرش ها نسبت به خرید از فروشگاه

 پرسشنامه نگرش ها نسبت به خرید از فروشگاه هدف پرسشنامه : بررسی نگرش‌ها نسبت به خرید از فروشگاه نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از موارد پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.  پرسشنامه نگرش ها نسبت به خرید از فروشگاه دارای ۱۸ سوال …

ادامه مطلب »