خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه نگرش ها نسبت به بازنشستگی

 پرسشنامه نگرش ها نسبت به بازنشستگی هدف پرسشنامه  : بررسی نگرش های کارکنان نسبت به بازنشستگی. نحوه تکمیل : با توجه به طیف، گزینه ای که به بهترین شکل نظر شما را توصیف می‌کند، انتخاب کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.  پرسشنامه نگرش ها نسبت به بازنشستگی دارای ۳۴ سوال است. نوع …

ادامه مطلب »