خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه نگرش دانشجویان به کسب و کار

پرسشنامه نگرش دانشجویان به کسب و کار   هدف:این پرسشنامه  برای ارزیابی‌ نگرش به کسب و کار در دانشجویان، بر اساس معیارها و شاخص‌های سنجش‌پذیر توسط «اوتیو »، «کیلی » و «کلوفستن » (۱۹۹۸ میلادی) طراحی شده است.   نحوه تکمیل: برای ارزیابی مفاهیم کارآفرینانه ازطیف پنج گزینه ای از خیلی کم تا خیلی زیاد استفاده شده است.   توضیحات : سوالات پرسشنامه نگرش دانشجویان به کسب و کار به صورت ۵ …

ادامه مطلب »