خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه نگرش بیماران نسبت به کیفیت خدمات

پرسشنامه نگرش بیماران نسبت به کیفیت خدمات هدف : بررسی نگرش ها و ادراکات بیماران نسبت به کیفیت خدمات ارائه شده توسط بیمارستان . نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید . توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. …

ادامه مطلب »