خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه خرید کالاهای وارداتی که مد هستند

 پرسشنامه خرید کالاهای وارداتی که مد هستند هدف: بررسی نگرش افراد درباره خرید کالاهای وارداتی که مد هستند. نحوه تکمیل : لطفاً نظر خود را درباره کالاهای وارداتی با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.  پرسشنامه خرید کالاهای وارداتی که مد هستند دارای ۲۸ سوال است. نوع فایل …

ادامه مطلب »