خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه نگرش‌ها در زمینه اینترنت و وب‌ سایت

 پرسشنامه نگرش‌ها در زمینه اینترنت و وب‌سایت   هدف: بررسی نگرش‌ها و ادراکات در زمینه اینترنت و وب‌سایت.   نحوه تکمیل: با توجه به طیف؛ نظر خود را درباره استفاده از اینترنت و وب‌سایت مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.    پرسشنامه نگرش‌ها در زمینه اینترنت و وب‌سایت دارای ۳۶ سوال …

ادامه مطلب »